Familiale bemiddeling

Familiale bemiddeling:
je complexe conflict uitgeklaard

Conflict met je ex-partner of met je familie?
De rechtbank is niet je laatste uitweg!

Familiale conflicten brengen heel wat emoties met zich mee en leiden vaak tot verhitte en onproductieve discussies. In geval van een scheiding zorgt dit geregeld voor hevige conflicten. Je wilt niet belanden in een onnodige, moeizame procedure voor een rechtbank. Maar hoe klaar je deze conflictsituatie uit als er geen constructieve dialoog is?

Familiaal bemiddelaar

Midden-in is je neutrale buffer en maakt je conflict hanteerbaar. Samen met jou en alle betrokkenen gaan we op zoek naar evenwichtige en duurzame oplossingen die financieel en emotioneel voor iedereen haalbaar zijn. We komen tot heldere, concrete afspraken die op lange termijn standhouden. Wij zorgen voor bemiddeling omtrent:

Bemiddelaar met juridische opleiding: complexe materie uitgeklaard

Zit je in een complexe conflictsituatie met verschillende juridische vraagtekens? Jouw familiaal bemiddelaar van Midden-in is tegelijk ook juridisch geschoold. Bij Midden-in gaan we steeds voor duurzame oplossingen met wettelijke onderbouw.

Bemiddeling echtscheiding:
de belangen van beide partners in kaart brengen

Een relatie beëindigen is nooit gemakkelijk en brengt veel emoties met zich mee. Iedere partner verwerkt de echtscheiding anders. De onderlinge communicatie verloopt dan vaak moeizaam. Vertrouw op onze jarenlange ervaring als familiemediator. Als bemiddelaar zoeken we samen naar een haalbare middenweg.

Oplossingen die werken voor iedereen

We maken de belangen van beide partners zichtbaar en bespreekbaar. Wij helpen jullie met alle moeilijke vragen en zorgen voor oplossingen die voor iedereen goed aanvoelen:

Kindregeling

Wanneer jij en je partner uit elkaar gaan, eindigt de relatie wel, maar het ouderschap blijft. Voorkom ruzie en conflicten waar je kinderen het slachtoffer van zijn. Met Midden-in kom je tot een constructieve overeenkomst met je partner. We zoeken naar evenwichtige oplossingen omtrent het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en het onderhoudsgeld.

Het ouderschapsplan is een geschreven akkoord met afspraken over de opvoeding van jouw kinderen. Het plan brengt duidelijkheid en biedt oplossingen die voor beide ouders haalbaar zijn. Je vermijdt conflict en je communiceert duidelijke afspraken naar je kinderen toe.

In het ouderschapsplan bespreken we belangrijke pijlers in de opvoeding van je kinderen:

  • Hoe verdelen we de zorg en de opvoeding van de kinderen?
  • Hoe regelen we het verblijf van de kinderen en de vakanties?
  • Hoe nemen we samen beslissingen over belangrijke onderwerpen zoals schoolkeuze?
  • Hoe delen we informatie over de kinderen met elkaar en hoe vaak doen we dat?
  • Hoe verdelen we de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen?

Daarnaast vul je het ouderschapsplan in zoals je zelf wilt. Vind je het belangrijk dat bedtijd, schermtijd en huiswerk mee in het opvoedingsplan verwerkt worden? Ook hierover bemiddelen we tussen jullie en komen we tot evenwichtige, haalbare oplossingen voor beide partijen.

Bemiddeling erfenis: voorkom conflict omtrent een nalatenschap

Een overlijden in de familie zorgt voor heel wat emotioneel beladen situaties. Bij de verdeling van de erfenis komt het soms tot hevige discussies. Voorkom dat het conflict omtrent de nalatenschap van een dierbare escaleert en de rechtbank de enige uitweg lijkt. Wij zoeken samen met jou en je familieleden naar constructieve oplossingen.

Laat je adviseren over de verdeling van je vermogen

Laat je eigen erfenis geen reden zijn voor een conflictsituatie. Door je erfenis vooraf uit te werken, neem je de verdeling van je vermogen in eigen handen en voorkom je onenigheid later. Ook hierbij adviseert Midden-in jou. Wij zijn experten in erfenisbemiddeling. We zoeken samen met jou naar gerichte oplossingen en verzekeren zo een correcte verdeling van je nalatenschap.

Bemiddeling bij familieruzies:
ruimte voor gesprek

Een bepaalde gebeurtenis binnen je familie of gezin kan een enorme impact hebben op jullie onderlinge relaties. En zo zorgen voor flink wat conflicten en onenigheid. Denk maar aan:

Door te kiezen voor bemiddeling bij Midden-in ga je, samen met alle betrokkenen, voor een haalbare oplossing. Het resultaat is dat relaties terug opgebouwd en hersteld worden. Er is ruimte voor gesprek en aandacht voor elkaars standpunten. De middenweg die jullie bewandelen brengt rust en aanvaarding.

Ons uitgebreid netwerk van experts staat voor je klaar

Midden-in klaart niet alleen jouw juridische, familiale conflicten uit. We helpen je ook met de praktische uitwerking. Je kinderen hebben bijkomende ondersteuning nodig, je boekhouding staat niet op punt en het huis moet nog verkocht worden. Geen zorgen, ons uitgebreid netwerk van experts staat voor je klaar:

Vermijd een procedure voor de rechtbank en kies voor professionele familiale bemiddeling.