Uit elkaar en op vakantie met de kinderen? Ik ga op reis en neem mee…

Toestemming nodig?

Tijdens het samenleven oefen je als ouders samen het ouderlijk gezag uit.
Vanaf het moment dat je uit elkaar gaat, blijft het gezamenlijk ouderlijk gezag de regel, tenzij in uitzonderlijke gevallen de rechtbank oordeelt dat er exclusief ouderlijk gezag aan één ouder wordt toegekend.

Gelet op het gezamenlijk ouderlijk gezag heb je in principe niet de toestemming van de andere ouder nodig om met de kinderen op vakantie te kunnen gaan. Er geldt een vermoeden van instemming.

Let op, hierbij dien je wel volgende zaken in acht te nemen:

  • Hebben jullie een uitgewerkte vakantieregeling opgenomen in een akte, vonnis of arrest? Dan geldt het bovenstaande enkel voor de periodes wanneer de kinderen bij jou verblijven.
    Valt deze buitengewone vakantiepromotie deels in een periode van de andere ouder, dan heb je uiteraard zijn/haar toestemming wel nodig. 
  • Ga je naar een vakantiebestemming met bijvoorbeeld een twijfelend of zelfs negatief reisadvies, dan kan de andere ouder expliciet meedelen dat hij/zij niet akkoord is.
Controle?

Reis je per vliegtuig, trein of wagen en passeer je een identiteitscontrole? Neem geen risico en vraag op de gemeente naar een formulier voor reistoelating.

Dit document is in principe enkel nodig wanneer kinderen met een derde op vakantie gaan (grootouders, jeugdbeweging, school, …).

Echter is het mogelijk dat men in de luchthaven of aan een grenspost de schriftelijke toestemming vraagt van de niet mee reizende ouder (bijvoorbeeld in Nederland is dit het geval).

Neem dus geen risico en vraag aan de andere ouder of hij/zij het formulier voor reistoelating kan invullen.

Wanneer jullie een akte, vonnis of arrest hebben waarin de regeling met betrekking tot de kinderen staat uitgewerkt, neem dan hiervan ook een kopij mee samen met het paspoort of de kidsID.

Communicatie

Ook al geldt er een vermoeden van instemming en ga je netjes in de voorgeschreven periodes op reis naar een buurland, licht toch even de andere ouder in met de praktische info van de vakantiebestemming.

Met een e-mail, whatsapp of SMS kan je de andere ouder tijdig laten weten wat de vakantieplannen zijn en wanneer jullie daar vertoeven.

Ook voor de kinderen is dit een geruststelling, zij kunnen naar believen vertellen over hun avonturen die ze beleefd hebben op het strand, aan het zwembad of in de bergen.

Alvast een fijne vakantie gewenst!